Última actualització 21/04/2018 12:34
COPA CATALANA DE CLUBS ABSOLUTA - QUARTS
Masc.Fem.
LliureLliure
100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
 
Esquena Esquena
100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
 
Estils RelleuEstils Relleu
4 x 50mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats 4 x 50mFinal contrarellotgeG1Llistat de sortidaResultats
4 x 50mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats 4 x 50mFinal contrarellotgeG2Llistat de sortidaResultats
4 x 50mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats 4 x 50mFinal contrarellotgeG3Llistat de sortidaResultats
 
Altres proves
101.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
9001.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotgeProva DecisivaLlistat de sortidaResultats
102.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
103.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1011.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1021.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1031.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1012.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1022.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1032.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1013.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1023.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1033.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1014.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1024.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1034.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1111.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1121.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1131.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1112.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1122.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1132.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1113.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1123.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1133.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1114.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1124.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1134.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1 - 1a Sessió - Quarts de Final Copa Catalana Absoluta - 21/04/2018
101.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
102.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
103.Mixte4 x 50m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
201.Masc.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
202.Masc.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
203.Masc.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
301.Fem.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
302.Fem.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
303.Fem.100m BraçaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
401.Masc.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
402.Masc.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
403.Masc.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
501.Fem.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
502.Fem.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
503.Fem.100m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
601.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
602.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
603.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
701.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
702.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
703.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
801.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
802.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
803.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
901.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
902.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
903.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1011.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1021.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1031.Masc.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1012.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1022.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1032.Masc.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1013.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1023.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1033.Masc.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1014.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1024.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1034.Masc.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1111.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1121.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1131.Fem.50 Eliminació 1/8Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1112.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1122.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1132.Fem.50 Eliminació 1/4Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1113.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1123.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1133.Fem.50 Eliminació 1/2Final contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1114.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1124.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1134.Fem.50 Eliminació FFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1201.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1202.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1203.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1301.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1302.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1303.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1401.Masc.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1402.Masc.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1403.Masc.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
1501.Fem.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 1Llistat de sortidaResultats
1502.Fem.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 2Llistat de sortidaResultats
1503.Fem.400m LliureFinal contrarellotgeGRUP 3Llistat de sortidaResultats
 
2 - PROVA DECISIVA CLASSIFICACIÓ SEMIFINAL - 21/04/2018
9001.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotgeProva DecisivaLlistat de sortidaResultats