Altres proves
1.TotsNivell 1 - 9 anysFinal contrarellotge9 anys mixteLlistat d'inscrits.........
10.TotsNivell 1 - 9'5 anysFinal contrarellotge9'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........
2.TotsNivell 2 - 10 anysFinal contrarellotge10 anys mixteLlistat d'inscrits.........
20.TotsNivell 2 - 10'5 anysFinal contrarellotge10'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........
3.TotsNivell 3 - 11 anysFinal contrarellotge11 anys mixteLlistat d'inscrits.........
30.TotsNivell 3 - 11'5 anysFinal contrarellotge11'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........
1 - Diumenge, 7 Abril de 2019 - 7/4/2019
1.TotsNivell 1 - 9 anysFinal contrarellotge9 anys mixteLlistat d'inscrits.........
10.TotsNivell 1 - 9'5 anysFinal contrarellotge9'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........
2.TotsNivell 2 - 10 anysFinal contrarellotge10 anys mixteLlistat d'inscrits.........
20.TotsNivell 2 - 10'5 anysFinal contrarellotge10'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........
3.TotsNivell 3 - 11 anysFinal contrarellotge11 anys mixteLlistat d'inscrits.........
30.TotsNivell 3 - 11'5 anysFinal contrarellotge11'5 anys mixteLlistat d'inscrits.........