1a Jornada Infantil3a Jornada InfantilPuntuació Lliga Infantil Total
2a Jornada Infantil4a Jornada Infantil
 
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
400mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 400mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
400mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 400mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
800mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 800mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
1500mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 1500mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
1500mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 1500mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
 
Esquena Esquena
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
 
Braça Braça
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
 
PapallonaPapallona
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
 
EstilsEstils
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
400mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 400mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
400mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 400mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
 
Lliure RelleuLliure Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 4 x 100mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
4 x 100mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 4 x 200mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
4 x 200mFinal contrarellotge15 - 16.........Resultats 
Estils Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge14 - 15.........Resultats
1a Jornada Infantil3a Jornada InfantilPuntuació Lliga Infantil Total
2a Jornada Infantil4a Jornada Infantil
 
1 - 1a Jornada de Lliga Catalana Infantil - 24/10/2019
101.Masc.1500m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
102.Fem.1500m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
103.Masc.400m EstilsFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
104.Fem.400m EstilsFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
1a Jornada Infantil3a Jornada InfantilPuntuació Lliga Infantil Total
2a Jornada Infantil4a Jornada Infantil
 
2 - 2a Jornada de Lliga Catalana Infantil - 21/11/2019
105.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
106.Masc.50m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
107.Fem.50m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
108.Masc.50m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
109.Fem.400m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
110.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
111.Fem.200m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
112.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
113.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
114.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
115.Fem.200m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
116.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
117.Fem.200m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
118.Masc.100m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
119.Fem.4 x 200m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
120.Masc.4 x 200m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
1a Jornada Infantil3a Jornada InfantilPuntuació Lliga Infantil Total
2a Jornada Infantil4a Jornada Infantil
 
3 - 3a Jornada de Lliga Catalana Infantil - 6/2/2020
121.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
122.Fem.50m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
123.Masc.50m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
124.Fem.50m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
125.Masc.400m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
126.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
127.Masc.200m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
128.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
129.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
130.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
131.Masc.200m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
132.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
133.Masc.200m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
134.Fem.100m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
135.Masc.4 x 50m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
136.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
1a Jornada Infantil3a Jornada InfantilPuntuació Lliga Infantil Total
2a Jornada Infantil4a Jornada Infantil
 
4 - 4a Jornada de Lliga Catalana Infantil - 1a Sessió - 5/3/2020
137.Fem.50m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
138.Masc.50m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
139.Fem.200m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
140.Masc.200m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
141.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
142.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
143.Fem.800m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
144.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
145.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
146.Masc.1500m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
147.Fem.50m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
148.Masc.50m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
149.Fem.200m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
150.Masc.200m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
151.Fem.200m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
152.Masc.200m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
153.Fem.50m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
154.Masc.50m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
 
5 - 4a Jornada de Lliga Catalana Infantil - 2a Sessió - 5/3/2020
155.Masc.400m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
156.Fem.400m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
157.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
158.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
159.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
160.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
161.Masc.800m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
162.Fem.1500m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
163.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
164.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
165.Masc.100m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
166.Fem.100m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
167.Masc.400m EstilsFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
168.Fem.400m EstilsFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
169.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
170.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats
171.Masc.4 x 100m LliureFinal contrarellotge15 - 16 anys.........Resultats
172.Fem.4 x 100m LliureFinal contrarellotge14 - 15 anys.........Resultats