Punts Copa Catalana Absoluta Fase Final 1a Divisió Grup APunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 2a Divisió Grup APunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 3a Divisió Grup A
Punts Copa Catalana Absoluta Fase Final 1a Divisió Grup BPunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 2a Divisió Grup BPunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 3a Divisió Grup B
 
Masc.Fem.
LliureLliure
100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
 
Esquena Esquena
50mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
50mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
50mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
50mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
50mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
50mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 50mFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 100mFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
 
EstilsEstils
200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats 200mFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
 
Altres proves
132.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
232.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
131.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
231.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
122.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
222.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
121.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
221.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
112.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
212.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
111.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
211.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1332.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1331.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1322.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1321.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1312.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1311.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
Punts Copa Catalana Absoluta Fase Final 1a Divisió Grup APunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 2a Divisió Grup APunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 3a Divisió Grup A
Punts Copa Catalana Absoluta Fase Final 1a Divisió Grup BPunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 2a Divisió Grup BPunts Copa Catalana Absoluta Fase Final 3a Divisió Grup B
 
1 - Copa Catalana de Clubs Fase Final - 20/10/2019
132.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
232.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
131.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
231.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
122.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
222.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
121.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
221.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
112.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
212.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
111.Masc.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
211.Fem.Prova EliminacióFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
332.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
331.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
322.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
321.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
312.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
311.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
432.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
431.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
422.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
421.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
412.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
411.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
532.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
531.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
522.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
521.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
512.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
511.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
632.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
631.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
622.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
621.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
612.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
611.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
732.Masc.100m LliureFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
731.Masc.100m LliureFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
722.Masc.100m LliureFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
721.Masc.100m LliureFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
712.Masc.100m LliureFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
711.Masc.100m LliureFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
832.Fem.100m LliureFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
831.Fem.100m LliureFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
822.Fem.100m LliureFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
821.Fem.100m LliureFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
812.Fem.100m LliureFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
811.Fem.100m LliureFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
932.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
931.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
922.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
921.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
912.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
911.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1032.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1031.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1022.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1021.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1012.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1011.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1132.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1131.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1122.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1121.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1112.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1111.Masc.200m PapallonaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1232.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1231.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1222.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1221.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1212.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1211.Fem.200m PapallonaFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1332.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1331.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge3a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1322.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1321.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge2a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats
1312.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup BLlistat de sortidaResultats
1311.Mixte4 x 100m EstilsFinal contrarellotge1a Divisió Grup ALlistat de sortidaResultats