Última actualització 20/03/2022 18:47
Sumari d'inscrits per clubMedallistes per ProvaMillor rendiment per punts
 
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
1500mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 1500mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Esquena Esquena
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
EstilsEstils
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
Sumari d'inscrits per clubMedallistes per ProvaMillor rendiment per punts
 
1 - 1a Jornada / 1ª Sessió - 19/03/2022 - 9:30
07:30 h Obertura Instal.lacions
07:40 h Escalfament
09:15 h Preparació Piscina
1.Masc.1500m LliureSèries lentes9:30OpenLlistat de sortidaResultats
2.Masc.50m LliurePrelim9:48OpenLlistat de sortidaResultats
3.Fem.50m EsquenaPrelim9:59OpenLlistat de sortidaResultats
4.Masc.50m EsquenaPrelim10:11OpenLlistat de sortidaResultats
5.Fem.50m BraçaPrelim10:19OpenLlistat de sortidaResultats
6.Masc.50m BraçaPrelim10:24OpenLlistat de sortidaResultats
7.Fem.50m PapallonaPrelim10:29OpenLlistat de sortidaResultats
8.Masc.50m PapallonaPrelim10:35OpenLlistat de sortidaResultats
9.Fem.400m LliureSèries lentes10:41OpenLlistat de sortidaResultats
10.Masc.200m EstilsPrelim10:58OpenLlistat de sortidaResultats
11.Fem.200m EstilsPrelim11:10OpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.200m EsquenaPrelim11:24OpenLlistat de sortidaResultats
13.Masc.200m EsquenaPrelim11:36OpenLlistat de sortidaResultats
14.Fem.200m BraçaPrelim11:48OpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m BraçaPrelim11:58OpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m PapallonaPrelim12:08OpenLlistat de sortidaResultats
17.Masc.200m PapallonaPrelim12:15OpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.200m LliurePrelim12:24OpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.100m LliurePrelim12:44OpenLlistat de sortidaResultats
Fi de la 1ª Jornada / 1ª Sessió
Sortida Esportistes
 
2 - 1a Jornada / 2ª Sessió - 19/03/2022 - 17:00
15:00 h Obertura Instal.lacions
15:10 h Escalfament
16:45 h Preparació Piscina
1.Masc.1500m LliureSèrie Ràpida17:00OpenLlistat de sortidaResultats
2.Masc.50m LliureFinal17:19OpenLlistat de sortidaResultats
3.Fem.50m EsquenaFinal17:22OpenLlistat de sortidaResultats
4.Masc.50m EsquenaFinal17:26OpenLlistat de sortidaResultats
5.Fem.50m BraçaFinal17:30OpenLlistat de sortidaResultats
6.Masc.50m BraçaFinal17:33OpenLlistat de sortidaResultats
7.Fem.50m PapallonaFinal17:36OpenLlistat de sortidaResultats
8.Masc.50m PapallonaFinal17:39OpenLlistat de sortidaResultats
9.Fem.400m LliureSèrie Ràpida17:42OpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 1 - 9
10.Masc.200m EstilsFinal18:04OpenLlistat de sortidaResultats
11.Fem.200m EstilsFinal18:11OpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.200m EsquenaFinal18:18OpenLlistat de sortidaResultats
13.Masc.200m EsquenaFinal18:27OpenLlistat de sortidaResultats
14.Fem.200m BraçaFinal18:34OpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m BraçaFinal18:42OpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m PapallonaFinal18:49OpenLlistat de sortidaResultats
17.Masc.200m PapallonaFinal18:57OpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.200m LliureFinal19:03OpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.100m LliureFinal19:10OpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 10 - 19
Fi de la 1ª Jornada / 2ª Sessió
Sortida Esportistes
Sumari d'inscrits per clubMedallistes per ProvaMillor rendiment per punts
 
3 - 2a Jornada / 1ª Sessió - 20/03/2022 - 9:30
07:30 h Obertura Instal.lacions
07:40 h Escalfament
09:15 h Preparació Piscina
20.Fem.1500m LliureSèries lentes9:30OpenLlistat de sortidaResultats
21.Masc.400m LliureSèries lentes9:50OpenLlistat de sortidaResultats
22.Fem.50m LliurePrelim10:06OpenLlistat de sortidaResultats
23.Masc.100m EsquenaPrelim10:15OpenLlistat de sortidaResultats
24.Fem.100m EsquenaPrelim10:26OpenLlistat de sortidaResultats
25.Masc.100m BraçaPrelim10:39OpenLlistat de sortidaResultats
26.Fem.100m BraçaPrelim10:47OpenLlistat de sortidaResultats
27.Masc.100m PapallonaPrelim10:55OpenLlistat de sortidaResultats
28.Fem.100m PapallonaPrelim11:05OpenLlistat de sortidaResultats
29.Masc.400m EstilsSèries lentes11:13OpenLlistat de sortidaResultats
30.Fem.400m EstilsSèries lentes11:24OpenLlistat de sortidaResultats
31.Masc.100m LliurePrelim11:37OpenLlistat de sortidaResultats
32.Fem.200m LliurePrelim11:54OpenLlistat de sortidaResultats
Fi de la 2ª Jornada / 1ª Sessió
Sortida Esportistes
 
4 - 2a Jornada / 2a Sessió - 20/03/2022 - 17:00
15:00 h Obertura Instal.lacions
15h10 Escalfament
16:45 h Preparació Piscina
20.Fem.1500m LliureSèrie Ràpida17:00OpenLlistat de sortidaResultats
21.Masc.400m LliureSèrie Ràpida17:20OpenLlistat de sortidaResultats
22.Fem.50m LliureFinal17:26OpenLlistat de sortidaResultats
23.Masc.100m EsquenaFinal17:29OpenLlistat de sortidaResultats
24.Fem.100m EsquenaFinal17:34OpenLlistat de sortidaResultats
25.Masc.100m BraçaFinal17:40OpenLlistat de sortidaResultats
26.Fem.100m BraçaFinal17:44OpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 20 - 26
27.Masc.100m PapallonaFinal17:49OpenLlistat de sortidaResultats
28.Fem.100m PapallonaFinal18:05OpenLlistat de sortidaResultats
29.Masc.400m EstilsSèrie Ràpida18:10OpenLlistat de sortidaResultats
30.Fem.400m EstilsSèrie Ràpida18:16OpenLlistat de sortidaResultats
31.Masc.100m LliureFinal18:22OpenLlistat de sortidaResultats
32.Fem.200m LliureFinal18:26OpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 27 - 32
Fi de la 2ª Jornada / 2ª Sessió
Sortida Esportistes