Última actualització 15/06/2022 15:31
Masc.Fem.
Lliure RelleuLliure Relleu
4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 1 Masculí.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 1 Femení.........Resultats
4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 2 Masculí.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 2 Femení.........Resultats
 
Estils RelleuEstils Relleu
4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 1 Masculí.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 1 Femení.........Resultats
4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 2 Masculí.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotgeBenjamina 2 Femení.........Resultats
 
Altres proves
1.Tots4 x 50m LliureFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
2.Tots4 x 50m EstilsFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
3.Tots4 x 50m EsquenaFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
6.Mixte4 x 50 Estils AlternatiusFinal contrarellotgeBenjamina 1 Mixte.........Resultats
11.Mixte4 x 50 Estils SimultanisFinal contrarellotgeBenjamina 2 Mixte.........Resultats
14.Mixte4 x 50 Estils AlternatiusFinal contrarellotgeBenjamina 2 Mixte.........Resultats
1 - Dissabte, 11 de Juny de 2022 - 11/06/2022
08:50 Inici Escalfament Sessió 1
09:30 Inici Competició Sessió 1
1.Tots4 x 50m LliureFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
2.Tots4 x 50m EstilsFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
3.Tots4 x 50m EsquenaFinal contrarellotgePreBenjamina Conjunta.........Resultats
Cerimònia Entrega de Diplomes Proves 1 a 3
 
2 - Dissabte, 11 de Juny de 2022 - 11/06/2022
11:30 Inici Escalfament Sessió 2
12:15 Inici Competició Sessió 2
4.Masc.4 x 50m LliureFinal contrarellotgeBenjamina 1 Masculí.........Resultats
5.Fem.4 x 50m LliureFinal contrarellotgeBenjamina 1 Femení.........Resultats
6.Mixte4 x 50 Estils AlternatiusFinal contrarellotgeBenjamina 1 Mixte.........Resultats
7.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeBenjamina 1 Masculí.........Resultats
8.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeBenjamina 1 Femení.........Resultats
Cerimònia Entrega de Diplomes Proves 4 a 8
 
3 - Dissabte, 11 de Juny de 2022 - 11/06/2022
16:45 Inici Escalfament Sessió 3
17:30 Inici Competició Sessió 3
9.Masc.4 x 50m LliureFinal contrarellotgeBenjamina Masculina.........Resultats
10.Fem.4 x 50m LliureFinal contrarellotgeBenjamina Femenina.........Resultats
11.Mixte4 x 50 Estils SimultanisFinal contrarellotgeBenjamina 2 Mixte.........Resultats
12.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeBenjamina Masculina.........Resultats
13.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotgeBenjamina Femenina.........Resultats
14.Mixte4 x 50 Estils AlternatiusFinal contrarellotgeBenjamina 2 Mixte.........Resultats
Cerimònia Entrega de Diplomes Proves 9 a 14