1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
Masc.Fem.
LliureLliure
100mFinal contrarellotge10.........Resultats 100mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge10.........Resultats 100mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
 
Esquena Esquena
50mFinal contrarellotge10.........Resultats 50mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge10.........Resultats 100mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge10.........Resultats 100mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
200mFinal contrarellotge11.........Resultats 200mFinal contrarellotge11.........Resultats
 
Braça Braça
50mFinal contrarellotge10.........Resultats 50mFinal contrarellotge10.........Resultats
50mFinal contrarellotge10.........Resultats 50mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
 
PapallonaPapallona
50mFinal contrarellotge10.........Resultats 50mFinal contrarellotge10.........Resultats
50mFinal contrarellotge10.........Resultats 50mFinal contrarellotge10.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
100mFinal contrarellotge11.........Resultats 100mFinal contrarellotge11.........Resultats
 
EstilsEstils
100mFinal contrarellotge10.........Resultats 100mFinal contrarellotge10.........Resultats
200mFinal contrarellotge11.........Resultats 200mFinal contrarellotge11.........Resultats
 
Lliure RelleuLliure Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats
 
Esquena Relleu Esquena Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats
 
Braça Relleu Braça Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats
 
Papallona RelleuPapallona Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats
 
Estils RelleuEstils Relleu
4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats 4 x 50mFinal contrarellotge10 - 11.........Resultats
1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
1 - Dijous, 31 Octubre de 2019 - 31/10/2019
101.Fem.100m LliureFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
102.Fem.100m LliureFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
103.Masc.100m LliureFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
104.Masc.100m LliureFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
105.Fem.50m BraçaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
106.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
107.Masc.50m BraçaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
108.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
109.Fem.4 x 50m EsquenaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
110.Masc.4 x 50m EsquenaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
2 - Dijous, 5 Desembre de 2019 - 5/12/2019
111.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
112.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
113.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
114.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
115.Fem.50m PapallonaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
116.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
117.Masc.50m PapallonaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
118.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
119.Fem.4 x 50m LliureFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
120.Masc.4 x 50m LliureFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
3 - Dijous, 2 Gener de 2020 - 2/1/2020
121.Fem.200m EstilsFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
122.Masc.200m EstilsFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
123.Fem.100m EstilsFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
124.Masc.100m EstilsFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
125.Fem.200m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
126.Masc.200m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
127.Fem.50m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
128.Masc.50m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
129.Fem.4 x 50m BraçaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
130.Masc.4 x 50m BraçaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
4 - Dijous, 13 Febrer de 2020 - 13/2/2020
131.Fem.50m BraçaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
132.Fem.100m BraçaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
133.Masc.50m BraçaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
134.Masc.100m BraçaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
135.Fem.100m LliureFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
136.Fem.100m LliureFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
137.Masc.100m LliureFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
138.Masc.100m LliureFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
139.Fem.4 x 50m PapallonaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
140.Masc.4 x 50m PapallonaFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
1a Jornada Benjamí3a Jornada Benjamí5a Jornada Benjamí
2a Jornada Benjamí4a Jornada BenjamíPuntuació Lliga Benjamí Total
 
5 - Dijous, 12 Març de 2020 - 12/3/2020
141.Fem.50m PapallonaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
142.Fem.100m PapallonaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
143.Masc.50m PapallonaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
144.Masc.100m PapallonaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
145.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
146.Fem.100m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
147.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge10 anys.........Resultats
148.Masc.100m EsquenaFinal contrarellotge11 anys.........Resultats
149.Fem.4 x 50m EstilsFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats
150.Masc.4 x 50m EstilsFinal contrarellotge10 - 11 anys.........Resultats