Millor rendiment per puntsRècords establerts per prova
 
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 400mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 
 
Esquena Esquena
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
EstilsEstils
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Lliure RelleuLliure Relleu
4 x 100mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 4 x 100mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Estils RelleuEstils Relleu
4 x 100mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 4 x 100mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Altres proves
101.Mixte8 x 50m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
102.Mixte8 x 50m EstilsFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
Millor rendiment per puntsRècords establerts per prova
 
1 - 1ª Jornada, 1ª Sessió - 15/2/2020 - 9:30
1.Masc.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
2.Fem.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
3.Masc.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
4.Fem.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
5.Masc.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
6.Fem.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
7.Masc.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
8.Fem.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
9.Masc.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
10.Fem.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
11.Masc.400m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.400m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
13.Masc.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Límit Comunicació Baixes Finals Proves 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14.Fem.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
17.Masc.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
18.Fem.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Límit Comunicació Baixes Finals Proves 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 
2 - 1ª Jornada, 2ª Sessió - 15/2/2020 - 17:00
101.Mixte8 x 50m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
1.Masc.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
2.Fem.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
3.Masc.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
4.Fem.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
5.Masc.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
6.Fem.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
7.Masc.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
8.Fem.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
9.Masc.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
10.Fem.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles Proves 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
11.Masc.400m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.400m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
13.Masc.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
14.Fem.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
17.Masc.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
18.Fem.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles Proves 11-12-13-14-15-16-17-18
201.Masc.4 x 100m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
202.Fem.4 x 100m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
Millor rendiment per puntsRècords establerts per prova
 
3 - 2ª Jornada, 1ª Sessió - 16/2/2020 - 9:30
21.Fem.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
22.Masc.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
23.Fem.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
24.Masc.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
25.Fem.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
26.Masc.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
27.Fem.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
28.Masc.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
29.Fem.800m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
30.Masc.800m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
31.Fem.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Límit Comunicació Baixes Finals Proves 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
32.Masc.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
33.Fem.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
34.Masc.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Límit Comunicació Baixes Finals Proves 31, 32, 33, 34
32.Masc.50m LliureDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
4 - 2ª Jornada, 2ª Sessió - 16/2/2020 - 17:00
102.Mixte8 x 50m EstilsFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
21.Fem.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
22.Masc.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
23.Fem.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
24.Masc.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
25.Fem.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
26.Masc.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
27.Fem.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
28.Masc.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles Proves 21-22-23-24-25-26-27-28
29.Fem.800m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
30.Masc.800m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
31.Fem.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
32.Masc.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
33.Fem.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats
34.Masc.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles Proves 29-30-31-32-33-34
203.Masc.4 x 100m EstilsFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
204.Fem.4 x 100m EstilsFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats