Millor rendiment per punts
 
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
1500mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 1500mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Esquena Esquena
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 
 
EstilsEstils
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
Millor rendiment per punts
 
1 - Dissabte, 13 Febrer de 2021 - 13/2/2021
Escalfament 30' - Proves 13 a 16 / Escalfament 30' - Proves 1 a 6
13.Masc.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
14.Fem.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
1.Masc.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
2.Fem.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
5.Masc.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
6.Fem.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
3.Masc.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
4.Fem.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Escalfament 30' - Proves 8 a 12
8.Fem.800m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
9.Masc.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
10.Fem.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
11.Masc.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
2 - Dissabte, 13 Febrer de 2021 - 13/2/2021
1.Masc.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
2.Fem.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
3.Masc.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
4.Fem.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
5.Masc.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
6.Fem.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
7.Masc.800m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
8.Fem.800m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
9.Masc.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
10.Fem.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
11.Masc.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
12.Fem.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
13.Masc.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
14.Fem.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
15.Masc.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
16.Fem.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Millor rendiment per punts
 
3 - Diumenge, 14 Febrer de 2021 - 14/2/2021
Escalfament 30' - Proves 29 a 32 i 17 i 18 / Escalfament 30' - Proves 19 a 22
29.Fem.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
30.Masc.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
31.Fem.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
32.Masc.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
17.Fem.400m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.400m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
20.Masc.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
21.Fem.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
22.Masc.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Escalfament 30' - Proves 24 a 26 / Escalfament 30' - 27 i 28 i 33 i 34
24.Masc.1500m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
25.Fem.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
26.Masc.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
27.Fem.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
28.Masc.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
33.Fem.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
34.Masc.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
20.Masc.50m PapallonaDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
4 - Diumenge, 14 Febrer de 2021 - 14/2/2021
17.Fem.400m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.400m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
20.Masc.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
21.Fem.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
22.Masc.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
23.Fem.1500m LliureFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
24.Masc.1500m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
25.Fem.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
26.Masc.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
27.Fem.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
28.Masc.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
29.Fem.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
30.Masc.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
31.Fem.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
32.Masc.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
33.Fem.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats
34.Masc.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats