Última actualització 12/3/2023 18:40
Millor rendiment per punts
 
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 800mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
 
Esquena Esquena
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
Braça Braça
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
PapallonaPapallona
50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 50mDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 50mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 100mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 100mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
 
EstilsEstils
200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats 200mFinalOpenLlistat de sortidaResultats
200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats 200mPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats 400mFinal contrarellotgeOpenLlistat de sortidaResultats
Millor rendiment per punts
 
1 - 1a Jornada / 1ª Sessió - 11/3/2023 - 9:30
07:30 h Obertura Instal.lacions
07:40 h Escalfament
09:15 h Preparació Piscina
1.Masc.800m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
2.Masc.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
3.Fem.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
4.Masc.50m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
5.Fem.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
6.Masc.50m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
7.Fem.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
8.Masc.50m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
9.Fem.400m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
10.Masc.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
11.Fem.200m EstilsPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
12.Masc.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
13.Fem.200m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
14.Masc.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
15.Fem.200m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
16.Masc.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
17.Fem.200m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
7.Fem.50m PapallonaDesempat PrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Fi de la 1ª Jornada / 1ª Sessió
Sortida Esportistes
 
2 - 1a Jornada / 2ª Sessió - 11/3/2023 - 17:00
15:00 h Obertura Instal.lacions
15:10 h Escalfament
16:45 h Preparació Piscina
1.Masc.800m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
2.Masc.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
3.Fem.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
4.Masc.50m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
5.Fem.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
6.Masc.50m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
7.Fem.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
8.Masc.50m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
9.Fem.400m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 1 - 9
10.Masc.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats
11.Fem.200m EstilsFinalOpenLlistat de sortidaResultats
12.Masc.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
13.Fem.200m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
14.Masc.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
15.Fem.200m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
16.Masc.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
17.Fem.200m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
18.Masc.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
19.Fem.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 10 - 19
Fi de la 1ª Jornada / 2ª Sessió
Sortida Esportistes
Millor rendiment per punts
 
3 - 2a Jornada / 1ª Sessió - 12/3/2023 - 9:30
07:30 h Obertura Instal.lacions
07:40 h Escalfament
09:15 h Preparació Piscina
20.Fem.800m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
21.Masc.400m LliureSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
22.Fem.50m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
23.Masc.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
24.Fem.100m EsquenaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
25.Masc.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
26.Fem.100m BraçaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
27.Masc.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
28.Fem.100m PapallonaPrelimOpenLlistat de sortidaResultats
29.Masc.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
30.Fem.400m EstilsSèries lentesOpenLlistat de sortidaResultats
31.Masc.100m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
32.Fem.200m LliurePrelimOpenLlistat de sortidaResultats
Fi de la 2ª Jornada / 1ª Sessió
Sortida Esportistes
 
4 - 2a Jornada / 2a Sessió - 12/3/2023 - 17:00
15:00 h Obertura Instal.lacions
15h10 Escalfament
16:45 h Preparació Piscina
20.Fem.800m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
21.Masc.400m LliureSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
22.Fem.50m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
23.Masc.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
24.Fem.100m EsquenaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
25.Masc.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
26.Fem.100m BraçaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 20 - 26
27.Masc.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
28.Fem.100m PapallonaFinalOpenLlistat de sortidaResultats
29.Masc.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
30.Fem.400m EstilsSèrie RàpidaOpenLlistat de sortidaResultats
31.Masc.100m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
32.Fem.200m LliureFinalOpenLlistat de sortidaResultats
Cerimònia Entrega Medalles proves 27 - 32
Fi de la 2ª Jornada / 2ª Sessió
Sortida Esportistes