Última actualització 13/4/2022 9:07
Sumari d'inscrits per clubMedallistes per Prova
MedallerRècords establerts per prova
 
 
Altres proves
1.Tots3000m LliureFinal contrarellotge17:20OpenLlistat de sortidaResultats
Sumari d'inscrits per clubMedallistes per Prova
MedallerRècords establerts per prova
 
1 - Diumenge, 10 Abril de 2022 - 10/4/2022 - 17:15
Accès instal.lació
Inici Escalfament
Fi Escalfament
Inici Competició (hora estimada)
1.Tots3000m LliureFinal contrarellotge17:20OpenLlistat de sortidaResultats
Ri= Costat dret // Le= Costat Esquerre
Entrega medalles 3000m Lliures (M i F)
Fi Competició